Usługa doręczenia tzw. e-korespondencja

03/06/2024, 09:41

Szanowni Państwo,
w e-Urzędzie Skarbowym funkcjonuje usługa doręczenia tzw. e-korespondencja.

Zapewnia ona klientom naszego Urzędu stały i nieograniczony dostęp do korespondencji

dotyczącej spraw podatkowych. Za pomocą e-Korespondencji można wysyłać i odbierać

m.in. pisma w sprawach ogólnych, zaświadczenia, wnioski i zawiadomienia.

Poniżej prezentujemy ulotkę do zapoznania się:


  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
Go to top